panel 2

Attest van loon en prestaties

U heeft een Attest van loon en prestaties geselecteerd.

Vul de gevraagde gegevens in en druk op 'Verdergaan' als u klaar bent.

Aanvrager

Gebruik geen spaties in het nummer, bijvoorbeeld:
voor een gsm: +32/0123456789 of 0123.45.67.89 of 0123456789
voor een telefoon: +32/(0)25093111 of 02/509.31.11 of 025093111

Betreft

Het ondernemingsnummer (of KBO-nummer) van de werkgever met wie de arbeidsrelatie moet worden geattesteerd.
Dit nummer kunt u opzoeken in het werkgeversrepertorium op de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

Het identificatienummer in de registers van de sociale zekerheid (INSZ) of het rijksregisternummer (nationaal nummer) van de persoon van wie de arbeidsrelatie moet worden geattesteerd. Dit nummer, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met deze van de geboortedatum (jj.mm.dd)staat vindt u op de achterzijde van de Belgische identiteitskaart en ook bovenaan rechts op de SIS-kaart.
Vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het rijksregister gebruiken het bij de gemeente bekomen kruispuntbanknummer (ook bisnummer genoemd).

Aantal en taal van de attesten
Jaartallen

U kunt attesten aanvragen tot 3 jaar terug.
Voor attesten met betrekking tot de periode hiervoor kunt u zich wenden tot de website van Cimire

Bestemming (adres waarnaar de attesten worden opgestuurd)
Gelieve de reden voor uw aanvraag op te geven
^ Back to Top