Minnelijke afbetalingsplannen

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het coronavirus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? U mag een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op  de pagina Minnelijk afbetalingsplan van het portaal van de Sociale Zekerheid.

Een van de steunmaatregelen voor de werkgevers bestaat er namelijk in hen een minnelijk afbetalingsplan aan te bieden voor hun sociale bijdragen aan de RSZ.

Op basis van de coronaproblematiek kunt u een minnelijk afbetalingsplan krijgen met een duur van maximaal 24 maanden. De betalingsmodaliteiten worden aangepast aan uw mogelijkheden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de periodes van sluiting en het vooruitzicht op een heropstart van de activiteiten.

Dit plan kan met of zonder sanctie toegekend worden, afhankelijk van de argumenten die u aanvoert en bewijst. De (eventuele) niet-toepassing van sancties is pas definitief verworven als u het plan tot het einde strikt naleeft.

Deze uitzonderingsmaatregelen zijn bestemd voor werkgevers die betalingsmoeilijkheden hebben voor:

  • de bijdragen jaarlijkse vakantie voor de dienstjaren 2019, 2020 en 2021
  • de sociale bijdragen voor het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 en het 1e , 2e, 3e en 4e kwartaal 2021 en het 1e kwartaal 2022
  • bepaalde bijdragewijzigingen.

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020 en 2021 en het 1e kwartaal 2022.