Premie voor evenementen- en andere sectoren

De regering heeft besloten om een premie toe te kennen aan de evenementensector, discotheken, dancings, binnenspeeltuinen en binnenrecreatie. De premie dient om ontslagen in die sectoren als gevolg van de coronapandemie te voorkomen.

Om deze premie te krijgen, dient u een aanvraag in bij de RSZ via de onlinedienst op de pagina 'Coronacrisis: premie voor evenementen- en andere sectoren' op het portaal van de sociale zekerheid.