beeld van gekleurde enveloppen

e-Box Enterprise: eerste stappen naar een verplichting in 2025

Vanaf 2025 moeten alle Belgische ondernemingen hun e-Box Enterprise gebruiken. Dat is althans het voorstel van de federale regering, die daartoe een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd.

beeld van gekleurde enveloppen

De federale regering maakt werk van een verdere digitalisering van de communicatie met bedrijven en burgers. Overheidsinstellingen zullen in de komende jaren almaar meer documenten in elektronische vorm naar ondernemingen sturen. Daarom stelt de regering voor om het gebruik van de e-Box Enterprise vanaf 1 januari 2025 te verplichten voor alle Belgische ondernemingen.

Aangetekende zendingen

De e-Box Enterprise wordt verder ontwikkeld zodat hij kan uitgroeien tot een volwaardig communicatiekanaal. Zo wordt het mogelijk voor ondernemingen om te antwoorden op berichten. Bovendien wordt een kader gecreëerd waarin overheden aangetekende zendingen naar bedrijven kunnen verzenden.

De voorstellen maken deel uit van een voorontwerp van wet. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State, en moet vanzelfsprekend ook worden goedgekeurd door het parlement.

Over de e-Box Enterprise

e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt.

In e-Box Enterprise ontvangen bedrijven documenten en berichten van de instellingen van de sociale zekerheid, maar ook van overheden van alle Belgische niveaus. De lijst van gemeentelijke, regionale en federale instanties die berichten en documenten sturen via e-Box Enterprise groeit nog steeds aan.

De e-Box Enterprise wordt ontwikkeld door de RSZ.

Alle informatie over de e-Box Enterprise is te vinden op eboxenterprise.be