Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2020-02-28 Tewerkstellingsbarometer Januari 2020

Hoeveel personen waren er aan de slag in Januari 2020? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in Januari 2020 bedroeg 4.082.369. Dat is een stijging van ongeveer 50.200...

2020-02-21 Bezoek koning Filip: aftermovie en foto’s

Afgelopen dinsdag bracht koning Filip een bezoek aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, naar aanleiding van onze 75ste verjaardag. Het bezoek was online te volgen via een livestream op deze...

2020-02-18 Koning Filip maakt tijdens werkbezoek kennis met digitale RSZ

Vandaag bracht Zijne Majesteit Koning Filip een werkbezoek aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Met dat bezoek zette de koning de 75ste verjaardag van de RSZ de nodige luister bij.
^ Back to Top