Instroom A

Wat is project ‘Instroom A’?

‘Instroom A’ biedt werknemers uit de lokale openbare sector die niet tewerkgesteld zijn in de zorgsector de kans om een opleiding te volgen tot zorgkundige, gegradueerde verpleegkundige (A2) of bachelor in de verpleegkunde (A1).

Onder ‘zorgsector’ verstaan we: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, revalidatiecentra en dagverzorgingscentra.

Tijdens de opleiding behouden de deelnemers hun loon. Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers er kunnen instappen.

Duur van de opleiding

De opleiding tot zorgkundige is een deeltijds traject dat de deelnemers combineren met werk. Het mag maximaal 2,5 jaar duren. De deelnemer kan in aanmerking komen voor een verkort traject door een vorige opleiding (bv. logistiek assistent) of door bepaalde werkervaring binnen de sector. Om te weten of ze in aanmerking komen voor een verkort traject, moeten de deelnemers een aanvraag indienen bij hun school.

De opleiding tot verpleegkundige is een voltijds traject. Het mag maximaal 4 jaar duren voor een bachelor in de verpleegkunde. Voor een gegradueerd verpleegkundige duurt het traject maximaal 3 jaar in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en maximaal 3,5 jaar in het onderwijs van de Franse gemeenschap.