Camerabewaking

De RSZ verwerkt de gegevens afkomstig van de camerabewaking om de veiligheid van zijn gebouwen, goederen, personeel en bezoekers te waarborgen. Het gebruik van camera’s wordt geregeld bij wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, ook wel de ‘Camerawet’ genoemd.

Alleen bevoegde personeelsleden van de RSZ en bewakingsagenten hebben toegang tot de opgenomen beelden. De personen die toegang hebben tot de beelden hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren. In de gevallen die de wetgeving voorschrijft, hebben ook politiediensten en gerechtelijke overheden toegang hebben tot de beelden.

Als er geen veiligheidsincident is, bewaart de RSZ de beelden gedurende een maximumtermijn van één maand.

De reglementaire pictogrammen die aan de ingang van de desbetreffende plaatsen zijn aangebracht, informeren u over een eventuele camerabewaking.

Indien u nog vragen heeft over camerabewaking en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de RSZ via het e-mailadres: GDPR@onssrszlss.fgov.be.