Werkgevers identificeren

Een onderneming die voor het eerst werknemers in dienst neemt, moet een inschrijving bij de RSZ aanvragen. Ze dient daarvoor een identificatieaanvraag in WIDE in, een gebruiksvriendelijke onlinedienst op het portaal van de sociale zekerheid. Als de aanvraag volledig en correct is, krijgt de onderneming de hoedanigheid van werkgever toegekend.

Zodra een onderneming als werkgever geregistreerd is, moet ze haar verplichtingen bij de sociale zekerheid vervullen. Ze kan die taken zelf in handen nemen, of uitbesteden aan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter.