Sociale zekerheid voor expats

Overzeese Sociale Zekerheid: sommige dingen kunt u moeilijk missen

Gaat u voor een lange periode buiten Europa werken? Wist u dat u ook als expat de voordelen van de Belgische sociale zekerheid kunt genieten? Als u kiest voor de Overzeese Sociale Zekerheid, krijgt u de sociale bescherming zoals u die kent. Van ziekteverzekering tot pensioen.

Voor wie?

Werkt u buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en bent u:

  • Belg of een onderdaan van een lidstaat van de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk?
  • Onderdaan van een ander land, maar werkt u voor de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen?
  • Onderdaan van een ander land, maar werkt u voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België?

In al deze gevallen kunt u vertrouwen op de Overzeese sociale zekerheid, waar ook ter wereld.

Wat houdt de Overzeese Sociale Zekerheid in?

Met de Overzeese Sociale Zekerheid van de RSZ beschikt u over een solide basispakket dat u met aanvullende verzekeringen kunt uitbreiden. Het basispakket van de Overzeese Sociale Zekerheid bevat de belangrijkste bescherming. Het biedt u een wettelijke Belgische sociale zekerheid tijdens uw tewerkstelling als expat.

Het basispakket van de Overzeese Sociale Zekerheid bevat drie verzekeringen:

  • een pensioenverzekering,
  • een verzekering arbeidsongeschiktheid en invaliditeit,
  • een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging.

Daarnaast kunt u het basispakket verder aanvullen met de bijkomende verzekeringen voor:

  • geneeskundige verzorging,
  • arbeidsongevallen en/of ongevallen in het privéleven.

Waarom kiezen voor de Overzeese Sociale Zekerheid?

In de eerste plaats blijft u verbonden aan de Belgische sociale zekerheid, en dat brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo tellen bijvoorbeeld uw ‘werkjaren’ in het buitenland mee voor uw pensioen. Daarnaast blijft u via de RSZ verbonden met de Belgische sociale zekerheid, wat de integratie in de reguliere sociale zekerheid makkelijker maakt als u naar België terugkeert.

Als betrouwbare partner nemen we de volledige behandeling van uw dossier onder onze vleugels, van aanvraag tot uitbetaling. Bovendien kunt u rekenen op een grondige expertise van al onze medewerkers. Zo beantwoordt de Frontline uw vragen met grote precisie, en ontfermt uw accountmanager zich over de contacten met uw werkgever. Op die manier speelt de Overzeese Sociale Zekerheid optimaal in op uw behoeften én die van uw werkgever.