Opleidingen openbare zorg van het Fonds Sociale Maribel

Door het tekort aan zorgkundigen en verpleegkundigen neemt het Fonds Sociale Maribel een aantal bijzondere bijscholings- en omscholingsinitiatieven. Met deze projecten scholen werknemers zich om in ideale omstandigheden, en krijgen werkgevers een financiële tussenkomst.

Alle informatie voor werkgevers én werknemers vindt u op de website Opleidingen Openbare Zorg.

Project 600

Project 600 biedt werknemers uit de federale gezondheidszorg de kans om op een financieel voordelige manier een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige. Dit project wordt elk jaar na een grondige evaluatie georganiseerd door het Fonds Sociale Maribel. Wanneer het maximale aantal deelnemers bepaald is, brengt de RSZ de werkgevers van de openbare sector op de hoogte via een nieuwsbrief.

Voorwaarden, documenten, administratieve stappen en verloop van de opleiding vindt u op de pagina Project 600 van Opleidingen Openbare Zorg.

Vorming PentaPlus

Sinds het koninklijk besluit van 27 februari 2019 mogen zorgkundigen 5 bijkomende verpleegkundige handelingen uitvoeren als een verpleegkundige die aan hen delegeert. De zorgkundigen moeten daarvoor wel een bijkomende opleiding volgen. Voor die opleiding bestaat nu een digitaal leerplatform: PentaPlus.

Het Fonds Sociale Maribel bij de RSZ betaalt de inschrijvingskosten voor de opleiding terug aan de werkgever. Het Fonds voorziet bovendien ook een budget voor de tijdelijke vervanging van de studerende zorgkundigen.

Voorwaarden, verloop en details van de opleiding, documenten en administratieve stappen vindt u op de pagina PentaPlus van Opleidingen Openbare Zorg.

#kiesvoordezorg

Met het opleidingstraject #kiesvoordezorg wil de overheid werknemers uit andere sectoren stimuleren om voor een tweede carrière in de openbare zorgsector te kiezen.

Dit project van het Intersectoraal Fonds van de Gezondheidsdiensten en het Fonds sociale Maribel van de Overheidssector wordt gefinancierd met middelen die de federale overheid heeft vrijgemaakt uit het zorgpersoneelfonds.

Voorwaarden, documenten, administratieve stappen en verloop van de opleiding vindt u op de pagina #kiesvoordezorg van Opleidingen Openbare Zorg.

Instroom A

Instroom A biedt werknemers uit de lokale openbare sector die niet tewerkgesteld zijn in de zorgsector de kans om een opleiding te volgen tot zorgkundige, gegradueerde verpleegkundige (A2) of bachelor in de verpleegkunde (A1).

Tijdens de opleiding behouden de deelnemers hun loon. Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers er kunnen instappen.

Voorwaarden, documenten, administratieve stappen en verloop van de opleiding vindt u op de pagina Instroom A van Opleidingen Openbare Zorg.

Werkgever op zoek naar zorg- of verpleegkundigen?

Alles wat u moet weten over de omscholings- en bijscholingsinitiatieven van het Fonds Sociale Maribel vindt u op de website Opleidingen Openbare Zorg.