e-Government

Sneller, eenvoudiger, beter

Minder administratie, een snellere uitwisseling van gegevens en de mogelijkheid om statussen op elk moment online te raadplegen. De digitalisering brengt vele voordelen en zorgt voor extra comfort, ook bij de overheid, haar burgers en werkgevers. Daarom neemt de RSZ het voortouw binnen e-government voor de sociale zekerheid.

Onze digitale toepassingen