e-Box Enterprise

Overheidsdocumenten veilig raadplegen

e-Box Enterprise is een veilige digitale brievenbus waarin u berichten en documenten van verschillende overheidsdiensten kan raadplegen. U krijgt er dus documenten van zowel de federale en regionale overheid als van uw gemeente.

Waarom werd e-Box Enterprise ontwikkeld ?

De federale overheid, gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten: België telt een behoorlijk aantal overheidsorganisaties die met u als burger communiceren. Om die communicatie te vereenvoudigen, ontwikkelde de RSZ een digitale brievenbus. Daarin kan u vlot alle documenten van verschillende overheidsinstellingen raadplegen en downloaden.

De voordelen voor u?

  • Overzichtelijk: u beschikt op elk moment over al uw overheidsdocumenten in 1 omgeving.
  • Altijd up-to-date: u krijgt een bericht telkens er nieuwe documenten beschikbaar zijn.
  • Veilig: e-Box Enterprise is een beveiligd platform dat continu updates krijgt van experts.
  • Gebruiksvriendelijk: documenten die u permanent wil bewaren kan u eenvoudig downloaden.

e-Box Enterprise en e-government

De e-Box Enterprise is een belangrijk onderdeel van het e-governementbeleid van de federale overheid, waar de RSZ actief aan meewerkt.