Instellingen financieren

Het Globaal Financieel Beheer

Een van de kerntaken van de RSZ is de dagelijkse financiering van instellingen en het beheer van fondsen binnen de sociale zekerheid. Een belangrijk deel van die financiering verloopt via het Globaal Financieel Beheer (GFB). Concreet houdt dit systeem in dat de RSZ de sociale bijdragen van werkgevers en werknemers globaliseert en onder de rechthebbende sectoren herverdeelt volgens de kasbehoeften van de betrokken instellingen. Het Globaal Financieel Beheer bestaat sinds 1995.

Welke instellingen worden gefinancierd via het GFB?
InstellingDoel van de financiering
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen
  • Geneeskundige zorgen
  • Uitkeringen
  • Uitkeringen mijnwerkers
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • Werkloosheidsuitkeringen
  • Loopbaanonderbrekingen en tijdskredieten
Federale Pensioendienst
  • Rust- en overlevingspensioenen
Fedris
  • Arbeidsongevallen
  • Beroepsziekten
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen

Financiering buiten het Globaal Financieel Beheer

De instellingen en fondsen die geen deel uitmaken van het Globaal Beheer, worden door de RSZ gefinancierd op basis van de opbrengst van hun bijdragevoeten op de aangegeven loonmassa. Het gaat dan onder andere om de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), het Fonds Sluiting van Ondernemingen, de Fondsen voor Bestaanszekerheid… Dit wordt de tak ‘Buiten Globaal Beheer’ genoemd.