Dimona, DmfA en Limosa

Gebruiksvriendelijke platformen voor werkgevers

E-government staat voor een vereenvoudigde administratie, met name voor werkgevers. Met platformen als Dimona, DmfA en Limosa hoeven gegevens maar 1 keer ingevuld te worden. Nadien hergebruikt en deelt de RSZ ze met andere instellingen binnen de sociale zekerheid.

Dimona

Dimona is de onlinedienst voor werkgevers om in- en uitdiensttredingen van werknemers aan te geven. De combinatie van de gegevens werkgever-werknemer-arbeidsrelatie is uniek, en een sleutel om werknemers te identificeren. We delen de informatie met andere instellingen van de sociale zekerheid, zodat uw sociale rechten verzekerd zijn.

DmfA

DmfA is de onlinedienst waar werkgevers gegevens over prestaties en verloning van hun werknemers aangeven. Zo kunnen we de bijdragen en bijdrageverminderingen berekenen. Deze gegevens delen we nadien in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zodat partnerinstellingen sociale rechten kunnen toekennen.

Limosa

Een buitenlandse werkgever die een werknemer tijdelijk of gedeeltelijk naar België detacheert, moet die activiteit op voorhand aangeven via de onlinedienst Limosa, als de werknemer niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid. Dat moet ook gebeuren voor zelfstandigen die in het buitenland gevestigd zijn, maar een opdracht in België uitvoeren. Wij verzamelen de gegevens in het Limosakadaster en delen die met belanghebbende instellingen en inspectiediensten.