Klachten

Voelt u zich onheus behandeld door de RSZ? Hebt u te weinig informatie gekregen? Was u het slachtoffer van een fout? Kortom: bent u niet tevreden over het functioneren van de RSZ? Dan kunt u een klacht indienen.

Hoe?

  • Via het onlinecontactformulier — de snelste en makkelijkste manier.
    Selecteer als onderwerp 'Klacht'.
  • Per brief: RSZ/Klachten - Victor Hortaplein 11 - 1060 Brussel
  • Per fax: 02 509 29 30.

Vermeld:

  • uw naam en adres — anonieme klachten neemt de RSZ niet in behandeling,
  • uw ondernemingsnummer of RSZ-nummer (indien van toepassing),
  • de datum,
  • een duidelijke omschrijving van de klacht,
  • de naam van de dienst waarover de klacht gaat (indien van toepassing).

U kunt tot uiterlijk één jaar na datum van een bepaald voorval een klacht indienen.

Procedure

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstmelding. Eventueel vragen we u om ons extra gegevens te bezorgen. Als wij voldoende gegevens hebben, openen wij een intern onderzoek en sturen we u binnen 15 werkdagen een gemotiveerd antwoord.

De klachten worden systematisch geanalyseerd en de nodige acties worden ondernomen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen

Toch nog geen oplossing?

Als onze klachtendienst u niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan u altijd terecht bij:

De ombudsmannen zijn volledig onafhankelijk, maken geen deel uit van de federale administratie en onderzoeken uw klacht kosteloos en onpartijdig.