Gelijkgestelde periodes: kwartaalstatistiek

Vierde kwartaal 2023

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 10/06/2024

De brochure die de gelijkgestelde periodes behandelt verschijnt één keer per jaar. Ze groepeert gegevens over de vier kwartalen van het betrokken jaar.

Op deze pagina worden een aantal basisgegevens gepresenteerd per kwartaal, onder de vorm van een tijdreeks.

U vindt in de gepresenteerde excel-bestanden een tijdreeks vanaf 2017 tot en met het meest recent beschikbare kwartaal, met in het eerste bestand naar economische activiteit het aantal betrokken werkgevers en werknemers (hierdoor verschilt dit cijfer met de andere tabellen waar het aantal arbeidsplaatsen geteld wordt), het aantal dagen en het VTE, waarbij de werkgevers geteld worden volgens de rubriek van hoofdactiviteit

In de andere bestanden wordt een verdeling gemaakt van het aantal arbeidsplaatsen naar sectorgroep (PC), het geslacht en het statuut, de woonplaats (hoofdverblijfplaats) en de locatie van de werkplaats (vestigingseenheid) van de werknemer. Omdat meerdere waarden van deze criteria kunnen gelden voor eenzelfde werkgever, is het aantal werkgevers in die tabellen niet hernomen.

meer uitleg over de methodologie vindt u bij de jaarstatistiek.