Monitoring van de vergroening van de salariswagens

Vierde kwartaal 2023

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 18/04/2024

De voorbije jaren nam de federale regering maatregelen om milieuvriendelijke, emissiearme salariswagens te promoten en de vergroening van het salariswagenpark te versnellen.

Emissiearme salariswagens werden aantrekkelijker, zowel fiscaal (door de uitfasering van het fiscale voordeel op fossiele auto’s) als het op vlak van de RSZ-bijdragen (door de graduele verhoging van de CO2-solidariteitsbijdrage, berekend op het CO2-uitstootgehalte en brandstoftype).

Sinds de invoering van het mobiliteitsbudget in 2019 kunnen werkgevers hun werknemers een mobiliteitsbudget aanbieden als alternatief voor de traditionele salariswagen, met keuze uit milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen (milieuvriendelijke wagen of andere vormen van duurzame mobiliteit). Aan de RSZ werd gevraagd om de impact van deze maatregelen op de vergroening van het salariswagenpark voor de loontrekkenden vanaf 1 januari 2022 per kwartaal te monitoren.

  Kwartaaloverzichten

  De RSZ monitort de vergroening van de salariswagens in België per kwartaal. In de volgende tabel vindt u de gegevens over de kwartalen van 2023.

  Periode
  Downloads
  Kwartaal 4 - 2023
  Kwartaal 3 - 2023
  Kwartaal 2 - 2023
  Kwartaal 1 - 2023

  Jaaroverzichten

  Het jaaroverzicht bevat behalve de gedetailleerde cijfers over de vier kwartalen ook de cijfers over het mobiliteitsbudget.

  PeriodeDownloads

  2023

  2022

  De monitoring gebeurt als volgt:

  • enerzijds op basis van de gegevens die beschikbaar zijn in de DmfA:
   • de nummerplaten van de aangegeven salariswagens, en dus het aantal aangegeven salariswagens;
   • de CO2-solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever;
   • het bedrag van het aangegeven voordeel van alle aard op het privégebruik van salariswagens;
   • de bestede bedragen binnen de pijlers van het mobiliteitsbudget.
  • anderzijds op basis van de kruising van DmfA-gegevens en DIV-gegevens aan de hand van de in de DmfA aangegeven nummerplaten van salariswagens. Dit levert informatie op over een aantal relevante voertuigkenmerken, zoals het CO2- uitstootgehalte en het motor- en brandstoftype.