Telewerkaangifte voor vaccinatiecentra is normaal gezien niet nodig

Anders dan gemeld in de pers, hoeven de lokale vaccinatiecentra normaal gezien zelf geen eigen maandelijkse telewerkaangifte bij de RSZ te verrichten. Ook de inrichters moeten deze centra in beginsel niet afzonderlijk aangeven.

Geen vestigingseenheid

Als regel moet de telewerkaangifte gebeuren door werkgevers en dit voor alle ‘vestigingseenheden’ van een onderneming. Daarmee wordt bedoeld: een plaats waarop of van waaruit een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming wordt uitgeoefend (bv. exploitatiezetel, afdeling, atelier, fabriek, magazijn, bureau, winkel...). De vestigingseenheden van een onderneming zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Een vaccinatiecentrum voldoet normaal gezien niet aan die criteria. Het is meestal zelf geen werkgever en de locatie wordt ook niet als een vestigingseenheid beschouwd.

Vast personeel is al aangegeven

De lokale vaccinatiecentra worden ingericht door regionale en lokale overheden, eerstelijnszones enz.  De vaste medewerkers zijn normaal gesproken al meegenomen in de aangifte van de gemeente, de regionale overheid, de eerstelijnszone of andere organisaties die de vaccinatiecentra inrichten.

Vrijwilligers hoeven ook niet te worden aangegeven. De telewerkaangifte richt zich uitsluitend op de medewerkers die structureel in dienst zijn bij een onderneming, vereniging of overheid.