Tewerkstellingsbarometer juni 2021

Hoeveel personen waren er aan de slag in juni 2021?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in juni 2021 bedroeg 4.101.287. Dat is een stijging van ongeveer 82.300 eenheden ten opzichte van juni 2020 (+2%). Ter herinnering: de periode van juni 2020 was tijdens het begin van de Corona-crisis en een eerste ernstigere lockdown.

Mannen en vrouwen

De stijging van de tewerkstelling is gelijk voor de mannen (+2%) en voor de vrouwen (+2%).

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen, maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

  • Het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is sterk gestegen (+3,9%) ten opzichte van het jaar ervoor.
  • In de leeftijdscategorie 25-39 jaar steeg het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van juni 2020 (+1,8%).
  • In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van juni 2020 (+0,9%).
  • De leeftijdscategorie 50 – 64 jaar is met 2,4% gestegen ten opzichte van juni 2020

Woonplaats

Op jaarbasis is het gemiddelde aantal werknemers toegenomen in de drie gewesten. De relatieve toename is het sterkst in het Brussels Gewest (+2,6%)

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.