Afbeelding van een jonge vrouw met de tekst "Victims' Voices Lead the Way"

Werelddag tegen Mensenhandel geeft een stem aan de slachtoffers

Vandaag, 30 juli, vestigen de Verenigde Naties traditioneel de aandacht op de problematiek van de mensenhandel.

Afbeelding van een jonge vrouw met de tekst "Victims' Voices Lead the Way"

Met de slogan “Victims’ Voices Lead the Way” staan de slachtoffers dit jaar centraal. Uit hun ervaringen kunnen we lessen trekken die ons helpen om mensenhandel doeltreffender te bestrijden en de rehabilitatie van de slachtoffers te bevorderen. In hun zoektocht om hulp ervaren slachtoffers van mensenhandel de verhoren en juridische procedures, die erop gericht zijn om hen te helpen, immers vaak als een traumatische ervaring.

In België: enkele cijfers

Ook in België worden slachtoffers van mensenhandel aangetroffen. In 2020 detecteerde de
RSZ-inspectie 134 potentiële slachtoffers. De helft daarvan situeerde zich in de bouwsector. De meeste slachtoffers waren afkomstig uit Oekraïne; daarnaast werden ook slachtoffers uit onder andere Portugal, Marokko, Slovakije, Roemenië en Bulgarije gedetecteerd.

Tijdens een controle houden de RSZ-inspecteurs altijd de belangen van het slachtoffer voor ogen. Wanneer zij mogelijke slachtoffers van mensenhandel vaststellen, moeten zij de procedure zoals beschreven in de Omzendbrief van 23 december 2016 volgen. Zo is de inspecteur verplicht om het slachtoffer met een meertalige brochure te informeren over de beschermingsprocedure en moet hij de referentiemagistraat mensenhandel op de hoogte brengen. Daarnaast is hij ook verplicht om contact op te nemen met een erkend opvangcentrum en moet hij erop toezien dat de politiediensten het administratief controleverslag overmaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer het slachtoffer afkomstig is uit een niet-EU-land.

Blue Heart Campaign

De Werelddag tegen Mensenhandel is het hoogtepunt van de Blue Heart Campaign, waarin organisaties overal ter wereld zich uitspreken tegen mensenhandel. Als een actieve partner in de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij, ondersteunt de RSZ deze actie. 

Mensenhandel is een wereldwijd probleem, dat vooral de zwaksten in de samenleving treft. De Blue Heart Campaign van de UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime) vraagt daarom extra aandacht voor deze problematiek en roept overheden, bedrijven en burgers op om actie te ondernemen tegen mensenhandel. Het symbool van de campagne is een blauw hart, dat niet alleen het leed van de slachtoffers uitdrukt, maar ook de ongevoeligheid daarvoor van mensenhandelaars. Wie het symbool zichtbaar draagt, toont zijn solidariteit met de slachtoffers van mensenhandel.