Dynam: arbeidsmarkt kende nooit geziene heropleving in 2021

Ondanks de coronacrisis kende 2021 een grote groei van het aantal jobs. Dat blijkt uit een nieuwe editie van het Dynamrapport van het HIVA-instituut aan KU Leuven.

Globaal beeld

Het begin van het tweede kwartaal van 2021 werd nog gekenmerkt door strenge coronamaatregelen (de zogenaamde “paaspauze”), maar stapsgewijs vielen vele beperkingen weg. Dat vertaalde zich in een sterke heropleving van de arbeidsmarkt ten opzichte van voorgaande periode (2019-2020). Er kwamen netto zo’n 93.000 jobs bij.

Vooral de uitzendsector kende in 2021 een sterke toename van aanwervingen, maar ook het onderwijs was een sterke stijger. Maar tegelijk zijn er weinig mensen die van job wisselen, en dat is een aandachtspunt.

Wat is Dynam?

Dynam is een onderzoeksproject van de RSZ en het HIVA-KU Leuven, in nauwe samenwerking met de gewestelijke diensten BISA, Departement WSE en IWEPS. De bedoeling van Dynam is om de bewegingen op de Belgische arbeidsmarkt te tonen. Jaar na jaar wordt de in-en uitstroom op de arbeidsmarkt geanalyseerd, telkens op basis van het tweede kwartaal.

De RSZ speelt een cruciale rol in het project, niet alleen als dataleverancier, maar ook door samen met de onderzoekers methodes te ontwikkelen om deze data meer intensief te kunnen gebruiken. De meeste van die data zijn publiek beschikbaar in onze rubriek Statistieken.

Meer informatie

Wilt u weten hoe de globale arbeidsmarktdynamiek zich vertaalde in de gewesten, de ondernemingen en sectoren, en bij werknemers? Lees dan zeker de volledige studie op de website van Dynam: Arbeidsmarktdynamiek tijdens de derde coronagolf