RSZ neemt deel aan operatie tegen fraude met valse detacheringen

Op 13 december 2022 voerden de Belgische en Portugese politiediensten gecoördineerde huiszoekingen uit in een onderzoek naar ernstige georganiseerde sociale fraude. De RSZ speelde een actieve rol in die operatie. 

Bij de operatie (codenaam ‘Salsa’) vonden 6 huiszoekingen plaats in Brussel en 14 in de regio van Porto. 12 personen werden van hun vrijheid beroofd en werden gehoord (4 in België en 8 in Portugal).

De Federale Gerechtelijke Politie in Brussel organiseerde de actie, in samenwerking met de RSZ-inspectie, de Portugese Gerechtelijke Politie, Europol en de European Labour Authority(ELA). De coördinatie was in handen van Eurojust.

Valse detacheringen

De verdachten zouden grootschalige sociale fraude en sociale dumping hebben georganiseerd via een systeem van valse detacheringen. Ze deden een beroep op werknemers van buitenlandse vennootschappen die geen werkelijke activiteit hebben in het land van oorsprong om hen te laten werken in België, zonder de wetgeving op detachering te respecteren.

Er zijn ook aanwijzingen dat er valse contracten van onderaanneming zijn opgesteld. Die moesten verhullen dat werknemers op illegale wijze ter beschikking worden gesteld, om zo de betaling van sociale bijdragen te ontlopen.

11 miljoen euro ontdoken bijdragen

Niet minder dan 15 Portugese vennootschappen waren bij de fraude betrokken. De criminele organisatie beheerde de structuur vanuit België, de winsten werden naar Portugal getransfereerd. Er zijn voor meer dan 25 miljoen euro transfers vastgesteld.

De onderzoeksrechter vroeg om in Portugal 5 eigendommen in beslag te nemen en 32 bankrekeningen te blokkeren.

Het   totale nadeel voor de RSZ wordt geschat op meer dan 11 miljoen euro aan ontdoken bijdragen.

RSZ brengt het fraudenetwerk in kaart

De RSZ speelde een belangrijke rol in dit dossier. In gesprekken met gedetacheerde werknemers kwamen RSZ-inspecteurs de fraude op het spoor.

Bij een grondiger onderzoek kwam al snel aan het licht dat de fraude veel verder reikte dan de aanvankelijke onderzoeken deden vermoeden. De RSZ-inspectie bracht het netwerk van ondernemingen en personen die bij de fraude waren betrokken in kaart, en stelde een verslag op voor de arbeidsauditeur, die besloot een onderzoeksrechter te vorderen.

Ook in het daaropvolgende gerechtelijk onderzoek hadden RSZ-inspecteurs een belangrijke inbreng. Met hun knowhow op sociaal gebied en de contacten met de Portugese socialezekerheidsinstelling konden zij de politie-informatie op waardevolle wijze verrijken.