Grote infrastructuurwerven: inbreuken bij meer dan de helft van de gecontroleerde aannemers

Op 17 januari 2023 heeft de RSZ-inspectie in samenwerking met collega’s van TSW (Toezicht op de Sociale Wetten) en VSI (Vlaamse Sociale Inspectie) in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen een gecoördineerde actie uitgevoerd naar de IT-infrastructuurwerken.

Bij meer dan de helft van de aangetroffen werkgevers werden inbreuken vastgesteld. Het ging om: 

  • de illegale tewerkstelling van 4 Moldavische arbeiders
  • zwartwerk bij 1 werknemer
  • inbreuken op de dagelijkse aanwezigheidsregistratie Checkin@work bij 25 werknemers en 2 zelfstandigen 

Voor 3 werknemers zullen inbreuken op de werkloosheidsreglementering worden meegedeeld aan de RVA. 

Uiteraard zullen de vaststellingen en de verklaringen door de verschillende diensten verder in detail worden geanalyseerd en opgevolgd. 

Vanwaar dit onderzoek?

De aanleiding voor deze actie was een eerste controle in Gent tijdens de strenge winterprik in december 2022. Ondanks de aanhoudende vriestemperaturen bleven de arbeiders 6 dagen op 7, dikwijls van 6 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds, aan het werk. Bovendien ontbrak op de werven elke accommodatie. Aanvullend administratief onderzoek toonde een massale en onduidelijke (onder)aannemingsstructuur met verschillende twijfelachtige detacheringsconstructies en een aantal bekende risicowerkgevers. 

Door kruising van gegevens uit onze databanken vonden we werven in Wetteren, Lochristi, de haven van Gent, Brugge en Antwerpen. In totaal controleerden de multidisciplinaire teams 12 werven, 17 werkgevers met 60 werknemers, 7 zelfstandigen en 1 stagiair. 

Sociale dumping voorkomen

Het is duidelijk dat grote werkzaamheden aan de IT-infrastructuur in korte tijd voor een grote nood aan arbeidskrachten zorgt, maar dat mag de deur niet openzetten voor sociale dumping. 

Voor werkzaamheden als deze moeten aannemers de dagelijkse aanwezigheidsregistratie Checkin@work uitvoeren, maar in de praktijk gebeurt dat al te vaak niet. Veel werknemers blijven zo onder de radar, met alle risico’s van dien: zwartwerk, illegale tewerkstelling, onvolledige socialezekerheidsaangiften en inbreuken op de arbeidsreglementering en werknemersrechten. 

De sociale-inspectiediensten zullen in onderlinge samenwerking, zoals omschreven in het Actieplan voor de Strijd tegen Sociale Fraude en Sociale Dumping, met een sterke en gerichte terreinaanwezigheid blijven inzetten op dergelijke risicosectoren.