Tewerkstellingsbarometer december 2022

Hoeveel personen waren er aan de slag in december 2022?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in december 2022 bedroeg 4.243.305. Dat is een stijging van ongeveer 63.700 eenheden ten opzichte van december 2021 (+1,5%).

Mannen en vrouwen

De stijging van de tewerkstelling geldt zowel voor mannen als voor vrouwen maar is toch sterker bij de vrouwen (+1,8%).

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen, maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

  • Het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is sterk gestegen (+3,1%) ten opzichte van het jaar ervoor.
  • In de leeftijdscategorie 25-39 jaar steeg het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van december 2021 (+0,7%).
  • In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van december 2021 (+1%).
  • De leeftijdscategorie 50 – 64 jaar is met 2% gestegen ten opzichte van december 2021.

Woonplaats

Op jaarbasis is het gemiddelde aantal werknemers toegenomen in de drie gewesten. De relatieve toename is het sterkst in het Brussels Gewest (+3,6%).

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.