Tewerkstellingsbarometer december 2023

Hoeveel personen waren er aan de slag in december 2023?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in december 2023 bedroeg 4.251.510. Dat is een stijging van ongeveer 9.100 eenheden ten opzichte van december 2022 (+0,2%).

Mannen en vrouwen

Enkel het aantal werkende vrouwen stijgt (+0,5%). De mannen blijven stabiel.

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen, maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

  • Het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is afgenomen (-4,3%) ten opzichte van het jaar ervoor.
  • In de leeftijdscategorie 25-39 jaar blijf stabiel het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van december 2022.
  • In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van december 2022 (+0,3%).
  • De leeftijdscategorie 50 – 64 jaar is met 1% gestegen ten opzichte van december 2022.

Woonplaats

Op jaarbasis steeg het gemiddelde aantal werknemers in het Brussels Gewest (+1,8%), terwijl het in het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest stabiel bleef.

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.