De Federal Learning Account is nu online: de tool om opleidingen van werknemers te beheren

Op 1 april 2024 is de Federal Learning Account (FLA) beschikbaar geworden voor alle werkgevers. De FLA is een nieuwe onlinetool waarin werkgevers opleidingsrechten en opleidingen voor hun werknemers registreren. Werkgevers hebben tot 1 december 2024 de tijd om de registraties uit te voeren.

Waarom deze tool?

Goed opgeleide werknemers zijn essentieel voor de innovatie en groei van bedrijven. Daarom stimuleert de federale regering ondernemingen en werknemers om te blijven investeren in opleiding.

Werknemers kunnen hun opleidingsrecht in de toekomst opvolgen in een digitale individuele opleidingsrekening. Die zal geleidelijk uitgroeien tot een centrale opleidingshub, waar werknemers al hun opleidingen en diploma’s terugvinden.

Om de digitale opleidingsrekening te kunnen opstarten, registreren werkgevers in de FLA eventuele opleidingsrechten en opleidingen die werknemers sinds 1 januari 2024 hebben gevolgd. Het aantal dagen opleiding waarop werknemers recht hebben, is afhankelijk van de grootte van de onderneming en eventuele afspraken die zijn gemaakt in cao’s of op het niveau van de onderneming.

Drie registratiekanalen

Om de registratie uit te voeren, hebben werkgevers de keus uit verschillende kanalen. Voor veel kleinere ondernemingen zal de webinterface de meest logische keuze zijn. Grotere werkgevers zullen misschien de voorkeur geven aan een batchverzending of een API-integratie met hun eigen systemen.

Werkgevers kunnen ook gebruikmaken van batchverzending of registratie via een API als hun HR-dienstverlener of sociaal secretariaat die service aanbiedt.

Ondersteuning voorzien

Om de administratie te beperken, voorziet de FLA vanaf 2025 in een vooringevulde registratie van het opleidingsrecht voor alle werknemers. Werkgevers zullen de automatisch berekende gegevens alleen nog hoeven na te kijken en eventueel te corrigeren. Deze service is in voorbereiding. Werkgevers die er in de loop van de volgende maanden niet in slagen de gegevens voor 2024 zelf te registreren, zullen later dit jaar ook van de geautomatiseerde service gebruik kunnen maken.

Werkgevers staan er uiteraard niet alleen voor bij de registratie. Behalve de tool vinden ze op www.federallearningaccount.be alle informatie die ze nodig hebben om vlot met de FLA aan de slag te kunnen gaan, zoals video’s, handleidingen en FAQ’s.

Daarnaast staat een contactcenter klaar om alle vragen over de tool en regelgeving te beantwoorden.

Intensieve federale samenwerking

De FLA is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen drie federale overheidsorganisaties. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de tool. De vzw Sigedis voerde de technische ontwikkelingen uit, terwijl de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het project coördineerde.

Meer informatie

www.federallearningaccount.be