Tewerkstellingsbarometer april 2024

Hoeveel personen waren er aan de slag in april 2024?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in april 2024 bedroeg 4.218.454 wat stabiel is ten opzichte van april 2023.

Mannen en vrouwen

Enkel het aantal werkende vrouwen stijgt (+0,3%). Het aantal werkende mannen daalt (-0,3%).

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen, maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

  • Het gemiddelde aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is afgenomen (-4,3%) ten opzichte van het jaar ervoor.
  • In de leeftijdscategorie 25-39 jaar daalt  het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van april 2023 (-0,3%).
  • In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van april 2023 (+0,3%).
  • De leeftijdscategorie 50 – 64 jaar kende een stijging van 0,5%  ten opzichte van 2023.

Woonplaats

Op jaarbasis steeg het gemiddelde aantal werknemers in het Brussels Gewest (+1,5%), terwijl het in het Vlaamse Gewest stabiel bleef en daalde in het Waals Gewest (-0,3%).

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.