Nieuws

14-10-2022

Opgelet voor phishing! 

Er zijn oplichters aan het werk die in naam van de RSZ een e-mail sturen met de melding dat je een nieuw document hebt ontvangen. Ze vragen om een QR-code te scannen om het document over een RSZ-compensatie te raadplegen.

25-07-2022

‘Maak mensenhandel zichtbaar’: RSZ steunt de Blue Heart-campagne 

In de aanloop naar de Werelddag tegen Mensenhandel op 30 juli, wordt vandaag het startschot gegeven van de Blue Heart Campagne, een initiatief van de Verenigde Naties dat overal ter wereld aandacht vraagt voor slachtoffers van mensenhandel. Als actieve partner in de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij ondersteunt de RSZ deze campagne.

24-06-2022

Een studie naar extra verloningselementen in België in 2019 en 2020 

De meest toegekende extra loonvoordelen in België in de privésector zijn de tweede pensioenpijler (80%) en maaltijdcheques (70%), gevolgd door ecocheques en de werkgeverstussenkomst woon-werkverplaatsingen met eigen wagen, die beiden bij de helft van de werknemers voorkomen.