Coronacrisis en arbeidsmarkt

De coronacrisis treft ook de arbeidsmarkt, omdat heel wat ondernemingen geheel of gedeeltelijk moeten sluiten. We zien dit in de cijfers in verband met tijdelijke werkloosheid, de vermindering van het aantal tijdelijke contracten, alsook het verminderd inzetten van uitzendkrachten en studenten op de arbeidsmarkt. We zetten een aantal concrete cijfers in verband met de coronacrisis en de arbeidsmarkt op een rij.

Vierde kwartaal 2020: observaties bij de kwartaalstatistieken

Enkele beschouwingen bij de kwartaalstatistieken over de impact van de coronacrisis op de tewerkstelling in 2020. Raadpleeg de nota over het vierde kwartaal 2020 voor meer informatie.

Arbeidsmarktdynamiek tijdens de eerste coronagolf

De nieuwe Dynam-Reg Release 2020 bevat een update van de regionale arbeidsmarktdynamiek voor de periode 2018-2019, gemeten op het eind van het tweede kwartaal. De resultaten liggen sterk in het verlengde van de trends van de voorgaande periodes, met een continue en matige groei. Eind 2020 lijkt dit beeld echter compleet achterhaald: de coronacrisis jaagt een schokgolf door het sociale en economische weefsel in België. Deze Release bevat dan ook een uitgebreide rapportering met in de mate van het mogelijke de meest recente dynamieken voor 2020. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Arbeidsdynamiek tijdens de eerste coronagolf op de website van Dynam.

Arbeidsmarktanalyse derde kwartaal 2020

Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is de loontrekkende tewerkstelling in het derde kwartaal 2020 afgenomen. De afname was echter veel beperkter dan het daaraan voorafgaande kwartaal. Wat betreeft het aantal arbeidsplaatsen bleef de daling net zoals in het tweede kwartaal  beperkt (-0,7%). De daling is nu minder het gevolg van de daling van zeer tijdelijke jobs (horeca, uitzendsector) en is verspreid over meerdere sectoren. Raadpleeg het nieuwsbericht over de arbeidsmarktanalyse derde kwartaal 2020 en de statistieken Arbeidsmarktanalyse (snelle ramingen van de tewerkstelling) voor meer informatie.

Impact van de coronacrisis op de uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers en flexijobs

In meerdere van de getroffen sectoren wordt gewerkt met tijdelijke of zeer tijdelijke contracten. Bij gebrek aan werk worden geen nieuwe contracten aangegaan en komen deze werknemers komen grotendeels in de gewone werkloosheid terecht. De effecten hiervan zijn zichtbaar in Dimona (database personeelsbestand), in het bijzonder voor: 

tot en met het vierde kwartaal 2020 zijn ook de gegevens over arbeidsvolumes en lonen beschikbaar. Raadpleeg de statistiekpagina Specifieke tewerkstellingstypes (horeca en andere sectoren) om de impact van de coronamaatregelen op de horecasector en de flexijobs sinds maart 2020 te begrijpen.

Dynam-paper zoomt in op de meest getroffen sectoren

Voor een sectorale impact van de coronacrisis kunt u de Dynam-paper raadplegen op de pagina Hotspots van tijdelijke werkloosheid, hotspots van arbeidsmarktdynamiek.  Het biedt voor het eerst een alomvattend beeld van de impact van de coronacrisis op de arbeidsdynamiek.

Om deze impact in te schatten, wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid, geanalyseerd aan de hand van een datakoppeling van RVA-RSZ-gegevens, uitgevoerd door de KSZ.

Een link met de Dynam-tijdreeks toont verder een verband tussen de dynamiek van een sector en het vermogen om sneller herop te leven na een periode van laagconjunctuur.

Raadpleeg over dit thema ook:

Tewerkstelling stijgt tijdens coronacrisis met 2%

Tussen juni 2020 en juni 2021 is de tewerkstelling met ongeveer 82.300 eenheden of 2% gestegen. Dat komt omdat heel wat ondernemingen gedwongen werden om hun activiteiten stop te zetten of sterk te verminderen. Dat heeft een sterke impact op hun vraag naar arbeidskrachten. Raadpleeg de statistiekpagina over de Tewerkstellingsbarometer voor meer informatie.