Disruptie begint vanbinnen

Innoveren, dat doe je niet even tussendoor. Daar moet je tijd voor maken. In België verkennen we een aantal nieuwe technologieën, waarvan mobiele technologie, artificiële intelligentie en ‘data driven innovation’ de belangrijkste zijn.

2018 was het jaar waarin de sociale zekerheid haar eerste stappen zette in de wondere wereld van de artificiële intelligentie. Bij de RSZ hebben we onder meer experimenten opgezet met een onthaalrobot, een chatbot en Robotic Process Automation (RPA).

Chatbot voor studenten

Klanten verwachten dat ze de klok rond vragen kunnen stellen en meteen een antwoord krijgen. Kan een machine dat overnemen? We namen de proef op de som en lanceerden in 2018 een chatbot die vragen beantwoordt van jongeren over studentenarbeid. Het voordeel voor de student is dat hij 24/7 service krijgt, terwijl onze medewerkers zich kunnen focussen op complexe vragen en een gepersonaliseerde klantenzorg.

Onthaalrobot

We proberen ook volop de mogelijkheden van een androïde robot uit. Die werd klaargestoomd voor een rol aan de onthaalbalie waar hij routineklussen afhandelt en vragen van studenten beantwoordt. Zo houden de onthaalmedewerkers meer tijd over voor een kwaliteitsvolle ontvangst van klanten.

Sociale fraude bestrijden

We schakelen AI ook in om fraude te bestrijden. Sommige complexe vormen van fraude worden dankzij AI gemiddeld twee kwartalen vroeger ontdekt en completer in kaart gebracht. Zo kunnen onze inspecteurs sneller en beter geïnformeerd te werk gaan en deze praktijken vroeger een halt toeroepen.

AI-technieken stellen ons ook in staat om fictieve tewerkstelling en onterecht geclaimde sociale tegemoetkomingen efficiënt op te sporen, zodat miljoenen euro’s aan onterechte uitkeringen worden vermeden.

Softwareprocessen automatiseren

Robotic Process Automation (RPA) is een doorgedreven vorm van automatisering van softwareprocessen die een aantal administratieve taken kan overnemen. Processen verlopen hierdoor sneller, terwijl medewerkers verlost zijn van vervelende routineklussen. Er lopen verschillende beloftevolle experimenten. Zo helpt RPA o.a. om grote hoeveelheden e-mails te indexeren en toe te wijzen aan een elektronisch dossier.

In de wolken met G-Cloud

G-Cloud, de sterk beveiligde community cloud van de overheid, is het resultaat van een gemeenschappelijk innovatie- en synergieprogramma van de federale overheidsdiensten, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de zorgsector.

De G-Cloud maakt gebruik van diensten van privéfirma’s in de publieke cloud en diensten gehost in datacenters van de overheid. Het voordeel? Snellere en efficiëntere ontwikkeling en uitrol van ICT-toepassingen omdat software en infrastructuur maximaal gedeeld worden.

Zo besparen we kosten en versterken we de service naar burgers en bedrijven.

Samenwerken 4.0: sharing & reuse

Veel ICT-toepassingen die door de instellingen van sociale zekerheid zijn ontwikkeld, hebben ook nut voor andere gebruikers, zowel binnen als buiten de overheid.

Hergebruik van software stimuleren we maximaal. Hiermee trekt België resoluut de kaart van de API-economie om de samenwerking met de private sector en tussen overheidsdiensten nog vlotter te laten lopen dankzij het op grote schaal ontsluiten van diensten, informatie en applicaties.

Ook het hokjesdenken zetten we hiermee buitenspel.

Innovatie loont

Op 11 juni 2019 wonnen het Belgische e-healthplatform en de openbare instellingen van sociale zekerheid de Sharing & Reuseaward, voor de G-Clouddiensten ‘Infrastructure-as-a-Service’ en ‘Platform-as-a-Service’. Deze award wordt tweejaarlijks uitgereikt door DIGIT – het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie – en bekroont het hergebruik van digitale gegevens.