Op je gezondheid!

Dankzij het e-Health-platform is een goed georganiseerde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg mogelijk. En dit met de nodige waarborgen op vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener, en het respect van het medisch beroepsgeheim.

DIGIT, het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie, lauwerde het Belgische e-Health-platform als het samenwerkingsinitiatief met de grootste maatschappelijke impact in Europa.

Een kleine greep uit de realisaties

  • Invoering van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: in november 2018 schreven 15.934 artsen 4.388.400 elektronische voorschriften. Dat is ongeveer de helft van alle voorschriften.
  • Bijna alle huisartsen maken gebruik van het elektronisch uitwisselen van informatie en patiëntengegevens.
  • 60% van de algemene ziekenhuizen werkt met elektronische patiëntendossiers.
  • Lancering van eAttest of het elektronisch getuigschrift: vandaag stuurt 1 huisarts op 2 de getuigschriften voor verstrekte hulp digitaal naar het ziekenfonds van de patiënt. Daar wordt de terugbetaling meteen geregeld.
  • Lancering van mijngezondheid.be: een veilig portaal waar de patiënt alle informatie over zijn gezondheid terugvindt die door zijn zorgverstrekkers (huisarts, ziekenhuis, apotheker...), zijn ziekenfonds of andere betrokken overheidsinstellingen elektronisch gedeeld is.
  • Lancering van MyCareNet: een centraal dienstenplatform waarmee een zorgverlener of verzorgingsinstelling informatie kan uitwisselen met de ziekenfondsen: eenvoudig, betrouwbaar en op een beveiligde manier.

De impact? Enorm!

De voordelen van e-health spreken voor zich. Artsen kunnen vlot kennis delen en hebben snel toegang tot de gezondheidsinformatie van patiënten, wat de kwaliteit van zorg bevordert. De administratieve last vermindert, waardoor er meer tijd is voor de zorg voor de patiënt. De patiënt zelf is beter geïnformeerd, is verlost van papieren rompslomp en geniet een snellere terugbetaling van medische kosten.