Elektrische auto die wordt opgeladen

Bijna vijf keer meer elektrische salariswagens in twee jaar tijd

Tussen begin 2022 en einde 2023 nam het aantal elektrische salariswagens fors toe.  Dat blijkt uit cijfers over de vergroening van het salariswagenpark voor werknemers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Elektrische auto die wordt opgeladen

Tussen begin 2022 en einde 2023 nam het aantal elektrische salariswagens fors toe. Dat blijkt uit cijfers over de vergroening van het salariswagenpark voor werknemers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Diesel in vrije val

Einde 2023 telde België 568.187 salariswagens – een stijging met 10,07% ten opzichte van de start van de monitoring in 2022. Van alle salariswagens had 59,96% een klassieke verbrandingsmotor. Twee jaar eerder bedroeg hun aandeel nog 82,32%.

Bij de verbrandingsmotoren is vooral de diesel in vrije val: het aandeel van de dieselauto zakte van 72% naar 62%, terwijl het aantal benzinemotoren toenam.

Nieuwe auto’s: vooral hybride of volledig elektrisch

Van de nieuwe auto’s die in het vierde kwartaal van 2023 voor het eerst werden ingeschreven, heeft meer dan 80% een elektrische aandrijving: hybrides vertegenwoordigen 44,53% en volledig elektrische salariswagens 37,26%. Het aandeel van de verbrandingsmotor is bij de nieuwe inschrijvingen teruggevallen tot 18,22%.

De vergroening van de nieuw ingeschreven salariswagens transformeert kwartaal na kwartaal ook het volledige salariswagenpark. Het aandeel van de hybride voertuigen in het park steeg in twee jaar van 15,14% tot 27,89% eind ‘23, dat van de volledig elektrische auto’s ging van 2,54% naar 12,15%.

Het mobiliteitsbudget: wel groei, geen algemene doorbraak

In twee jaar tijd is het totale mobiliteitsbudget meer dan verdubbeld, tot bijna 72 miljoen euro, al blijft een algemene doorbraak volgens de cijfers uit.

Daarbij valt op dat meer dan 9 op 10 werknemers hun mobiliteitsbudget niet gebruiken voor een auto. Slechts 8% van de werknemers kiest voor het “milieuvriendelijke voertuig” in pijler 1. Ongeveer 4 op 5 werknemers besteden gemiddeld ongeveer 80% van hun budget in pijler 2 (duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten). 3 op 5 werknemers kiezen ervoor om in pijler 3 het saldo van hun budget (gemiddeld ongeveer 20% van het budget) in geld te laten uitbetalen.

Gemiddelde en totale CO2-uitstoot van het salariswagenpark daalt

De verschuiving naar groenere alternatieven wordt ook zichtbaar in de CO2-uitstoot. De gemiddelde uitstoot per voertuig daalde van 120 tot 100 g/km (-16,67%). De totale CO2-uitstoot voor alle voertuigen in het salariswagenpark samen daalde van 61,78 naar 56,62 ton CO2/km in twee jaar tijd, en dat ondanks de toename van het aantal salariswagens met 10,07% in dezelfde periode.

Groene maatregelen

De RSZ is al jarenlang een rijke bron van cijfergegevens over de situatie op de arbeidsmarkt. Vandaag voegen we aan dat aanbod een nieuw onderwerp toe: de evolutie van de vergroening van het salariswagenpark van werknemers in België.

De aanleiding voor de monitoring gaat terug tot 2021. Toen nam de federale regering sociale en fiscale maatregelen om de mobiliteit en het bedrijfswagenpark in België een duurzamer karakter te geven. Aan de RSZ werd gevraagd om de effecten van die maatregelen vanaf 2022 op te volgen.

De RSZ monitort de indicatoren per kwartaal en publiceert daarnaast een jaaroverzicht waarin ook de indicatoren over het mobiliteitsbudget zijn opgenomen. Sinds vandaag worden deze rapporten op de RSZ-website gepubliceerd.

Meer informatie

Monitoring van de vergroening van salariswagenpark