Beheerscomités

Wie zetelt in de beheerscomités?

Elk comité is paritair samengesteld met een evenredig aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties, en ook vertegenwoordigers van de regering. De administrateur-generaal en zijn adjunct nemen aan alle vergaderingen deel. Voor bepaalde thema’s, zoals begroting bijvoorbeeld, laten de comités zich door technische experten bijstaan.

De verschillende beheerscomités

De RSZ telt verschillende beheerscomités, elk verantwoordelijk voor een specifiek domein.

Het beheerscomité van de RSZ

Het beheerscomité van de RSZ is het hoogste beheersorgaan van de RSZ. Het houdt zich bezig met het beheer van de instelling, het benoemen en bevorderen van personeel, het vaststellen van het personeelskader en het geven van adviezen over sociale zekerheidswetgeving.

 • Voorzitter: Paul Soete
 • Regeringscommissarissen: Michel Eggermont, Kurt Debruyne
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: Catherine Vermeersch, Bertel Cousaert, Jean De Breuck, Marie-Noëlle Vanderhoven, Christine Lhost
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: Anne Léonard, Koen Meesters, Sabine Slegers, Selena Carbonero Fernandez, Olivier Pintelon

Het beheerscomité van de sociale zekerheid

Het beheerscomité van de sociale zekerheid houdt zich bezig met het ‘Globaal beheer’, of de verdeling van de financiële middelen van de sociale zekerheid. Dit comité verenigt alle OISZ, het secretariaat wordt waargenomen door de RSZ.

 • Voorzitter: Ferre Wyckmans
 • Regeringscommissarissen: Michel Eggermont, Kurt Debruyne
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: Alice Defauw, Wien De Geyter, Monica De Jonghe, Robert de Mûelenaere, Renaud Francart, Tom De Spiegelaere, Bertel Cousaert
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: Selena Carbonero Fernandez, Anne Léonard, Koen Meesters, Anne Panneels, Chris Serroyen, Sabine Slegers, Raf De Weerdt
 • Vertegenwoordigers van de overheid: Alex Reuter, Nicolas Ledent, Sophie Galand, Jasper Hubeau, Cis Caes, Annelies Debels, Jan Van Cauwenberghe
 • Vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College: Louise Lambert, François Perl

Het beheerscomité van het Fonds sociale Maribel van de overheidssector

Het beheerscomité van het Fonds sociale Maribel van de overheidssector beslist over de toekenning van de subsidies voor bijkomende tewerkstelling  ‘Sociale Maribel’ binnen de overheidssector.

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: Guillaume Bauwens, Fabio Contipelli, Jean-Marc Rombeaux, Marc Xhrouet, Stijn Vander Elst, Jeroen Vervloessem, Lieven Van Wichelen, Myriam De Bruyn, Gert Deceukelaire, Yousra El-Asri, Abderrazak El-Omari, Patrick Jossens, François Klarzynski, Isabelle Maystadt, Pierre Pardon
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: Luc Breugelmans, Lina Cloostermans, Marion Dedroog, Christel Demerlier, Yves Derycke, Marc Flamand, Daniël Gradzielewski, Maria Gutierrez, Nathalie Hiel, Muriel Di Martinelli, Jan Mortier, Olivier Nyssen, Benigne Pieters, Véronique Sabel, Gert Vlasselaer

Het beheerscomité van de zeevarenden

Het beheerscomité van de zeevarenden is bevoegd voor de inschrijving, schorsing en ontslag van kandidaat-zeelieden op de Poollijst en geeft adviezen over de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving met betrekking tot zeevarenden aan het beheerscomité van de RSZ.

 • Voorzitter: Monica De Coninck
 • Regeringscommissarissen: Guy Van Gyes, Pascale Mylemans, Thierry Mailleux
 • Vertegenwoordigers rederijen:  Kenneth Callens, Marc Nuytemans, Wilfried Lemmens, Geert Asselman
 • Vertegenwoordigers zeelieden: Jacques Kerkhof, Raf Burm, Marc Van Noten, Niels Knockaert