Strategie

Doelstellingen op middellange termijn

Het blijven verbeteren van onze kernopdrachten is onze prioriteit. Daarom legde de RSZ 9 strategische doelstellingen vast.

 1. De RSZ positioneren als referte-instelling voor:
  1. het innen van bijdragen,
  2. het beheren van de publieke reservefondsen,
  3. de strijd tegen de sociale fraude en economische uitbuiting.
 2. Een moderne en kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen in de sociale zekerheid voor expats en zeevarenden.
 3. Een betrouwbare partner zijn bij het operationeel maken van het regionaal doelgroepenbeleid.
 4. Gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerkers aantrekken en behouden.
 5. De kwaliteit, de effectiviteit en de duurzaamheid van werkingsprocessen verbeteren en de kostenefficiëntie verhogen.
 6. Zowel de externe als de interne klantgerichtheid verbeteren.
 7. Duidelijke reglementen en richtlijnen voorzien en rechtszekerheid verzekeren.
 8. De samenwerking met andere overheidsinstellingen in België, Europa en daarbuiten versterken.
 9. Aan de top blijven van het e-government in de sociale zekerheid.