Milieubeleid

Onze inspanningen voor het milieu 

Om onze impact op het milieu als organisatie te beperken, nam de RSZ al heel wat maatregelen. Daarmee komen we tegemoet aan het beleid van de regeringen en willen we een voorbeeld zijn voor andere openbare instellingen. Concreet richt ons milieubeleid zich op:

Anders werken

  • De kwaliteit van de omgevingslucht bewaken en verbeteren.
  • De selectieve sortering verbeteren en afval voorkomen.
  • Het verbruik van papier, energie en water verminderen.
  • Het personeel bewustmaken van het belang van duurzame voeding.
  • Het mobiliteitsbeleid verbeteren, onder andere door telewerk te promoten.
  • Het personeel opleiden over en responsabiliseren voor milieuproblematiek.

Innoveren

  • Dematerialiseren dankzij het elektronisch dossier, andere informaticatoepassingen en -materiaal.
  • Ecoconsumeren (duurzame overheidsopdrachten).

Synergieën zoeken

  • Onze belanghebbenden raadplegen en met hen communiceren.
  • Samenwerken met andere OISZ en openbare diensten.

Mobiliteit in cijfers

Vooral in mobiliteit maakt de RSZ het verschil. Dankzij de centrale ligging van het kantoor in Brussel en een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, laat 90,60% van onze medewerkers de wagen staan en kiest voor het openbaar vervoer.

Transport van onze medewerkers in 2021
TreinBus, tram of metroAuto
76%10,50%10%

Vermindering van ons verbruik in cijfers

Ook de andere inspanningen om ons verbruik verkleinen, wierpen vruchten af.

Verminderd verbruik bij de RSZ van 2019 tot 2021
Papier
aantal vellen
Restafval

m3

Elektriciteit
kWh
Gas
kWh
Water

m3

-35,94%-31,71%-13,75%-3,73%-42,81%

Hoe maken we deze milieubeloften waar?

Wie vooruitgang wil boeken, moet weten waar hij vandaan komt en waar hij naartoe wil. Daarom heeft de RSZ zijn milieuanalyse geëvalueerd met een milieumanagementsysteem in overeenstemming met ISO 14001. Daarmee engageren we ons formeel om de milieuwetgeving te volgen en onze impact op het milieu te beperken.

Meer over ISO 14001

Raadpleeg alle informatie over de ISO 14001 norm op de website belgium.be.